Arbetslöshet

Arbetslöshet är negativt för samhället de drabbade personerna och landet i sin helhet. Det svenska arbetslösheten låg i Juni 2013 på 9.1% vilket är en relativt hög siffra jämfört med tidigare mätningar. Siffran innebär att hela 484 200 personer är arbetslösa av de personer som anses vara arbetsbrukliga. Nedan hittar du statistik på arbetslösheten i Sverige, diagrammen har hämtats ifrån ekonomifakta.se
Längst ner på sidan hittar du blanketten som du ska använda när du ska söka aktivitetsstöd, filen är i PDF och är bara att ladda ned till din dator, skriva ut och skicka in.


Med arbetsbruklig person som är arbetslös innebär en person som i dagsläget inte är sysselsatt och som samtidigt har sökt jobb aktivt inom de senaste 4 veckorna. Man mäter i åldersgruppen 15-74 år.

Som du kan se i diagrammet ovan så var arbetslösheten som värst efter krisåret 2008, då var arbetslösheten i Sverige nästan uppe i hela 10%

Störst arbetslöshet hos ungdomar

De som blir värst drabbade när arbetstillfällena tryter är ungdomarna då de snabbt sorteras bort på grund av låg erfarenhet och utbildning, de får istället lämna plats åt personer med lite fler ån på nacken. En annan orsak är givetvis LAS-principen om ”sist in, först ut” vilket gör att nyanställda ungdomar får gå först så fort företaget börjar gå dåligt.

Det här syns tydligt i statistiken nedan, hela 236 100 personer som var arbetslösa i Juni 2013 befann sig i åldersgruppen 15-24 år. Detta är hela 29%, vilket givet betyder att cirka var fjärde person i åldersgruppen saknade jobb.


Att vara arbetslös och söka jobb

Personer som är arbetslösa mår ofta dåligt över sin situation och känner stress och påtryckningar från omgivningen, att vara arbetslös och söka jobb är väldigt tidskrävande man ska inte tro något annat, det krävs kraft, energi och ett starkt självförtroende för att söka jobb.

När tillväxtsiffrorna i landet pekar nedåt blir företag och arbetsgivare försiktigare med att anställa ny personal och då ökar givetvis arbetslösheten. I ett sådant här läge är det väldigt svårt att få ett jobb om man inte har erfarenhet eller utbildning. Personer som endast har en gymnasieutbildning i bagaget får det svårt att hitta långvariga jobb, de ungdomar som inte har en gymnasieutbildning riskerar att helt lämnas utanför arbetsmarknaden. I dessa lägen blir det givetvis ännu svårare att söka jobb och de personerna ger ofta upp sitt jobbsökande efter en tid och hämnar istället i bidragsfacket.

bidrag

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Är du arbetslös och är inskriven på arbetsförmedlingen så kan du ha rätt till aktivitetsstöd från försäkringskassan, för att få rätt till det stödet så måste man deltaga i vissa program på arbetsförmedlingen.

De programmen som kan ge dig aktivitetsstöd är:

  • Jobb- och utvecklingsgarantin
  • Jobbgaranti för ungdomar
  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Arbetspraktik (prova på-plats, yrkeskompetensbedömning eller praktisk kompetensutveckling)
  • Stöd till start av näringsverksamhet
  • Arbetslivsinriktade rehabilitering, vägledning eller platsförmedling.
  • Arbetslivsintroduktion
  • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

Svar på frågor om aktivitetsstöd

Vem beslutar om jag får aktivitetsstöd?
Svar: Det är försäkringskassan som beslutar huruvida du har rätt till stödet eller inte.

Läs mer om aktivitetsstödet hos försäkringskassan här.

(PDF) Ladda ned blanketten som man använder för att söka aktivitetsstöd: Aktivitetsstöd blankett