Bemanningsföretag & Rekryteringsföretag

Bemanningsföretag

bemanningBemanningsföretag hjälper företag att bemanna öppna tjänster med kunnig personal inom just det efterfrågade området. Ett bemanningsföretag blir anlitat av ett företag med ett uppdrag, uppdraget kan bestå i att hyra ut en person för en viss uppgift hos företaget eller att hyra ut en hel avdelning för en viss typ av uppgift hos företaget.

Bemanningsföretag agerar på uddrag av ett företag, de kan antingen hitta personer som ska anställas helt på företaget eller så hyr de ut personal till företaget vilket har blivit ett allt vanligare sätt de sista åren (se bild nedan). Att bli uthyrd till ett företag via et bemanningsföretag innebär att du inte har lika bra anställningsförhållande som en person som är fast anställd på företaget. Du har inte alls samma säkerhet vad det gäller din anställning och företaget kan med en kort tids varsel bestämma att de inte behöver dig längre. Det positiva är att det är enkelt och effektivt att hitta nya jobb genom ett bemanningsföretag även fast det innebär att man blir uthyrd.

Bild som avser bemanningsbranschens popularitet: 

Bemanningsbranschen

Läs mer om boken och hitta återförsäljare här: Hyrt går hem.

Rekryteringsföretag

Ett rekryteringsföretag handhar arbetsförmedling för företags räkning med avsikt att personalen ska bli anställd hos företaget. Det finns givetvis företag som både har rekrytering och bemanning som sin huvudsakliga verksamhet.Exempel på bemanningsföretag & rekryteringsföretag

1. Adeccoadecco.se

adecco.se – Bemanning och rekrytering

Område: Samtliga branscher.

2. Manpowermanpower

manpower.se – Bemanning.

Område: Samtliga branscher.

3. Academicworkacademicwork.se

academicwork.se – Rekrytering.

Område: Unga akademiker och studenter.

4. Pooliapoolia.se

poolia.se - Bemanning och rekrytering.

Område: Ekonomi, IT, Teknik, Juridik, HR, Chefsrekrytering.

5. Wisewise.se

wise.se - Bemanning.

Område: Ekonomi och Administration, Marknad och Kommunikation, Teknik, HR.

6. Stepstonestepstone.se

stepstone.se - Rekrytering

Område: Samtliga branscher.

7. Uniflexuniflex.se

uniflex.se - Bemanning och Rekrytering

Område: Industri, Lager, Bygg, El, Kundtjänst, Försäljning, Administration, Städ, Butik.