Översätta CV för jobbsök i Norge?

Behöver man översätta sitt svenska CV till norska när man söker jobb i Norge?
Det korta svaret är att man inte bör översätta det.

Arbetsmarknadsförhållandet mellan Sverige och Norge är väldigt speciellt då svenskar i stor utsträckning åker över till Norge för att jobba. Orsakerna till det är att det finns fler jobb och det är relativt bra betalt, vilket gör det enklare för jobbsökare att få ett jobb.

översätta cv till norska

Den stora tillströmningen till Norge utav svensk kvalitativ arbetskraft har medfört att vi är uppskattade och eftertraktade på den norska arbetsmarknaden. Det norska och svenska språket påminner varandra till stor del, och de flesta svenskar förstår norska likaså förstår det flesta norskar det svenska språket. Detta betyder att man kan kommunicera sinsemellan och det gör att språket på CV lika gärna kan vara på svenska.

Om du översätter ditt CV till norska med hjälp av exempelvis en norsktalande vän så kommer arbetsgivaren förutsatta att du kan prata norska obehindrat. Om det sedan vid ett intervjutillfälle visar sig att du endast talar svenska har det en negativ effekt då det kan uppfattas som att du har ljugit i ditt CV, eller i vilket fall vilselett arbetsgivaren.

Av den anledningen är det bättra att skicka in ett CV skrivet på svenska för ett jobb i Norge. Använd vår CV granskningstjänst för att säkerställa att ditt CV håller måttet för den norska arbetsmarknaden – Granska mitt CV.

Om du söker ett jobb som svensk på en arbetsplats där det talas engelska bör du givetvis skicka in ditt CV på engelska, det är endast förhållandet mellan Sverige och Norge som är speciellt då vi talar ett väldigt liknande språk.

Ska du översätta ditt cv till engelska kan du alltid ta hjälp av Google translate för enstaka ord, var dock noga med att endast översätta enstaka ord med programmet då det annars kan bli väldigt fel som du kan läsa om i det här inlägget.

Vill du ha professionell hjälp med översättning till engelska så hjälper vi gärna till, våra översättare hjälper dig att översätta ditt svenska cv till en engelsk version med korrekt grammatik, stavning samt meningsuppbyggnad – Översätt mitt CV.