Översätta CV med Google Translate

översätta cv med google translate

Till vilken grad kan man ta hjälp av översättningsprogram såsom Google Translate när man översätter sitt CV eller personliga brev till ett annat språk?

Det snabba svaret är att du endast bör ta hjälp av Google Translate för ENSTAKA ord som du inte kan på det språket du översätter till. Att översätta hela meningar med Google Translate kan leda till stora och allvarliga fel i meningsstrukturen och ordval som är förvirrande och direkt felaktiga.

Google Translate är fullt dugligt när du just ska översätta enstaka ord eller när du vill förstå en text i ett större sammanhang. Det är inte dugligt att använda som stöd när man författar viktiga dokument såsom ett CV eller personligt brev.

Fler källor som diskuterar när Google Translate bör användas och när det inte bör användas:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kommuner-daliga-pa-oversattning_8390144.svd
http://www.svd.se/naringsliv/med-oversattning-i-blick_5008525.svd