Vanliga ord och meningar som har tappat sitt värde i jobbansökan

För en rekryterare som har kollat igenom 1000-tals olika CV:n så finns det ett par ord som flitigt används så pass flitigt att de till och med ses som negativa. Här nedan kommer du hitta några exempel på dessa ord så att du vet vad du ska undvika.

inte i cv”Jag arbetar bra i grupp”
Ett välanvänt ord som har börjat fått en negativ klank. Men hur ska jag annars få arbetsgivaren att förstå att jag arbetar bra i grupp, kanske du frågar dig nu?!
Själva egenskapen är jätteviktig och nyckeln ligger i att beskriva att man fungerar bra i grupp utan att ange det rakt ut. Detta kan man göra genom att beskriva situationer där man har arbetat i grupp och påvisa att projektet uppnådde de uppsatta målen, man bör även förklara vilken typ av roll man får när man arbetar i grupp, på det här viset får rekryteraren en helhetsbild av dig och förstår att du fungerar bra i grupp utan att du behöver säga det rakt ut. Det är alltså inte förbjudet att nämna ämnet utan det som anses vara negativt är om du endast väljet att utrycka dig med frasen ”Jag arbetar bra i grupp” och sedan inte berätta eller skriva något mer om det, då blir det väldigt intetsägande.

”Jag arbetar bra i stressiga situationer”
En väldigt vanligt förekommande mening som också används väldigt ofta i de CV:n och personliga brev som vi får inskickade hit till Skrivacv.com
Återigen ange istället en faktisk händelse där du arbetade under en pressad situation, beskriv vad som hur situationen såg ut och hur du hanterade den. Försök att få rekryteraren att själv inse att du arbetar bra i stressiga situationer utan att du faktiskt säger det rakt ut utan att hänvisa till något.

”På fritiden gillar jag att….”
Att beskriva vad man gillar att göra på fritiden är väldigt ointressant för rekryteraren. Rekryterarens jobb är inte att hitta en person som verkar ha en intressant fritid utan att hitta en person som passar för jobbet. Att ange vad man gillar att göra på fritiden är därför inte att rekommendera, använd istället den platsen i ditt CV eller personliga brev att beskriva dina erfarenheter.

Vanligt förekommande ord:
– Strukturerad
– Passar tider
– Ansvarsfull
– Kreativ
– Driven
– Innovativ
– Stresstålig

Dem här orden har förlorat det mesta av sitt värde om du inte förklarar dem med dina erfarenheter. Din jobbansökan får ingen som helst fördel av att nämna dessa ord, tvärtom det visar på att du inte kanske är så nytänkande.

Kommentera artikeln

Din E-post kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade. *